luty 13, 2023 Autor admin 0

Termowizja budynków we Wrocławiu – przykład raportu z badania termowizyjnego. Poszukiwanie ubytków ciepła i wycieku z ogrzewania podłogowego.


Jak wygląda opis pomiaru termowizyjnego wycieku w ogrzewaniu czy ocieplania budynku?

Poniżej przykładowy opis pomiaru za pomocą kamery termowizyjnej

Widoczne rozległe mostki termiczne w narożnikach pomieszczeń w obu kondygnacjach oraz w przestrzeni stropu pod dachem, oraz obsadzeniach skośnych sufitów poddasza.
Dodatkowy pomiar higrometrem wskazuje na zawilgocenie mostków w dużej skali zawilgocenia, rozciągającej się do wewnątrz pomieszczenia po suficie, oraz ścianach.
Dodatkowo widoczne są mostki termiczne w obrysie zewnętrznym budynku występujące na elewacji i wydostające się z ocieplenia pionowego oraz poziomego (ściany frontowe, blacha maskująca sklepienie i obrys budynku).
Mostki te widoczne są w obrębie badanego mieszkania a także w całym obrysie budynkowym, oraz w miejscu dylatacji między segmentowej, która nie została zabezpieczona termicznie.

Prawdopodobne przyczyny powstawania zawilgocenia oraz mostków:
– ubytki izolacji pionowej i poziomej lub wadliwe ich połączenie,
– nieprawidłowa struktura układu ocieplenia dachowego i poddasza
– w przypadku stropu, ubytki, niewystarczająca ilość lub nieprawidłowe rozłożenie wełny mineralnej w profilach sufitowych,
– w przypadku nadproży stolarki okiennej, braki w izolacji obejmujące miejsca obsadzenia rolet okiennych,
– w przypadku drzwi frontowych, wadliwe obsadzenie ościeżnicy, oraz wybrakowana izolacja w samej strukturze drzwi na poziomie produkcyjnym.

Badanie termowizyjne i pomiar skuteczności działania ogrzewania podłogowego.

W wyniku pomiarów termowizyjnych, dokonano detekcji miejsc w których istnieje niemalże 100% pewności powstania przecieków w instalacji ogrzewania podłogowego.
Widoczne na zdjęciach termowizyjnych punkty i strefy wyższej temperatury o kształtach zmiennych, wraz z krzywą czasu pracy ogrzewania.
Pomieszczenia w którym widoczne są te defekty to salon, dolna krawędź płytki podłogowej graniczącej z przedpokojem, oraz okolice lewego narożnika na piętrze w pomieszczeniu małego pokoju.
Podejrzenia te potwierdza pomiar higtometrem pojemnościowym, wskazujący proporcję tendencji rosnącej zawilgocenia powierzchniowego obszarów wycieku.
W konsekwencji system działa nieprawidłowo i wymaga pilnej interwencji serwisowej.
W wyniku tych defektów nie jest możliwe osiągnięcie prawidłowych parametrów pracy systemu, występują znaczne różnice temperatur podłogi, uniemożliwiające wykonanie rozruchu termicznego budynku i korzystanie z systemu ogrzewania.

Więcej na temat usług dotyczących termowizji we Wrocławiu, poniżej:

https://ogrzej.com.pl/termowizja-pomiary-i-opracowania-termowizyjne-kamera-wroclaw-i-dojazdy.html